Μέλη ΕΔΙΠ

Δριβάλου Σωτηρία

avat 2 

Η Σωτηρία Δριβάλου είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και μέλος του Εργαστηρίου Εργονομίας.  Είναι Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και έχει εκπονήσει τη Διπλωματική εργασία της στην περιοχή της Μηχανικής Γνώσεων και Αποφάσεων, με θέμα «Μοντελοποίηση Διάγνωσης Κεφαλαλγίας με Τεχνικές Επαγωγικής Μηχανικής Μάθησης». Είναι Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ, και έχει εκπονήσει τη Διδακτορική Διατριβή της στην περιοχή της Εργονομίας, με θέμα «Σχεδιασμός Πρότυπου Διαμεσολαβητή Εποπτείας και Διαχείρισης Ηλεκτρικού Δικτύου με την Προσέγγιση της Μηχανικής Γνωσιακών Συστημάτων».

Υποστηρίζει τα ακαδημαϊκά μαθήματα «Βιομηχανική Εργονομία», «Ασφάλεια και Υγεία της Εργασίας» και «Εισαγωγή στη Μηχανολογία». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τον Εργονομικό σχεδιασμό διεπαφών χρήστη σε φυσικά και ψηφιακά εργαλεία - συστήματα, τον Σχεδιασμό κέντρων συντονισμού και επιχειρήσεων - αιθουσών ελέγχου συστημάτων κρίσιμης ασφάλειας (απεικόνιση πληροφορίας, χειριστήρια, ηχητικά σήματα, συναγερμοί), την Μελέτη περιβαλλοντικών παραμέτρων χώρων εργασίας (φωτισμός, θερμική άνεση, ακουστικό περιβάλλον), τον Μορφολογικό σχεδιασμό θέσεων εργασίας, τον Συμμετοχικό σχεδιασμό για τον τεχνολογικό και οργανωτικό μετασχηματισμό σύνθετων συστημάτων.