Επικοινωνία

Για επικοινωνία με τον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα στοιχεία:

Διεύθυνση:

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 
15780 Ζωγράφος

Στοιχεία Γραμματείας:

Κτίριο Ζ,  Μηχανολόγων & Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Τηλέφωνο: 210-7723570

Fax:         : 210-7723571

e-mail: Βίκυ Κουλάρα


Για να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τομέα, απευθυνθείτε στις σελίδες για Μέλη ΔΕΠ , Μόνιμο Προσωπικό και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.

 
Αν επιθυμείτε να έρθετε στον τομέα ΒΔ&ΕΕ, ο χάρτης  μπορεί να σας βοηθήσει. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για το πώς θα έρθετε στην Πολυτεχνειούπολη  από την ιστοσελίδα του ΕΜΠ.

Image
 

Γραμματέας

Βέρα Τζίμα

 
 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο:  
 Εmail:  

210-7723570
vera@central.ntua.gr

 
 

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης
και Επιχειρησιακής Έρευνας
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,
(Κτίριο Ε & Κτίριο Ν)
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Ζωγράφος

 

 
Αν επιθυμείτε να έρθετε στον τομέα ΒΔ&ΕΕ, ο χάρτης μπορεί να σας βοηθήσει. Επίσης υπάρχουν πληροφορίες για το πώς θα έρθετε στην Πολυτεχνειούπολη  από την ιστοσελίδα του ΕΜΠ.

Image